esmaspäev, 7. september 2015


7. 1991. aasta augustiputši finaal Tallinnas


Pingeline olukord Tallinna Teletorni juures kestis terve 21. augusti 1991.a  päeva ja kell 16:15 saabus lisaks veel 5 autot relvastatud sõjaväelastega ja sõiduk ohvitseridega.  Lõpuks kell 17:50 edastati lõpetamise käsud.
 Kell 17:50 annab Pihkva Dessantdiviisi komandör Tallinna Teletorni juures asuvatele väeüksustele uued korraldused. Esmalt toimub segamine, aga siis saab Eesti Valitsuse Sidekeskus aru, et tegu on vajaliku teabe edastamisega ja segamine lõpetatakse.
Kindrali korraldused: "kell 19 õhtusöök, kell 21 käsu saamine ja kell 22 on liikumise alustamine."

 
 Savisaar kirjutab: „Aadu Jõgiaas: “Kõrgemad sõjaväelased teatasid raadioside kaudu dessantnikele, et putš on läbi. Siis kontakteerusid nad mereväe sidekeskuse kaudu Moskvaga ja said kinnituse, et asi on lõppenud – nad olevat riigireeturid ja peavad oma kola kokku panema ning õhtul tagasisõitu alustama. Sõjaväelasteni jõudnud info on ka linti võetud. Keegi ohvitser küsib: “Kas tõesti koju tagasi? Jah, koju tagasi.“ (Savisaar 2004, 679) 
 
  
                                                                    Jah, tõesti tagasi!


Eesti raadioluure- ja segajate meeskonna ruumis kostub telerist ETV Moskva korrespondendi Heimar Lengi hääl, mis räägib sealsest olukorrast. Samaaegselt on kuulda ärasõidule asuvate dessantväelaste  raadioside.
 

Kasutatud kirjandus:
            Savisaar, E. (2004) Peaminister, Eesti lähiajalugu 1990 – 1992, Tartu: Kleio

 

 
 
 
 
 

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar