laupäev, 12. september 2015

Lõpetuseks.

Eesti „Vikerraadio“ endine juht Ain Saarna on öelnud: “1991. a augusti päevist mäletame ja teame kõik midagi. Enamusele eestimaalastest on aga teadmata, et riigipöördekatse päevil töötas väikene sideüksus, kelle põhiülesanne oli valitsusside tagamine ka väljapääsmatutes olukordades. Üsna tavatu tegevus oli sidemeestel aga okupatsiooniarmee raadioside pealtkuulamine ja selle segamine kriitilistel momentidel. Võib-olla tänu nende meeste tööle möödusidki sündmused Tallinna Teletorni juures veretult.” (Savisaar, Jõgiaas 1992)
Arvan, et selle töö lõpetuseks sobib järgmine tekst (Luttwak 2006, 219):
Sõjas tegelikult toimunu mõistmine - isegi kui tegevus leidis aset lühiajaliselt, enamasti ühepoolselt ja oli piiratud vaid üheainsa sõjatandriga, on teatud mõttes väga keeruline, sest sündmuste tegelikku käiku tuleks jälgida läbi sõjas selgelt eristuvat e tasandite pimestavate refraktsioonide: poliitilise, strateegilise, operatiiv-, taktikalise ja tehnilise tasandi. Need tasandid on kõik erinevad ja mõned neist ka vastuolulised.“

„Erinevate tasandite mitmesus pakub võimalusi laialdasteks segadusteks ja vastuoludeks, nagu on näidanud sõjaajaloo lõputu ümberkirjutamine.See pakub ka lihtsaid võimalusi väärtõlgendusteks, olgu need siis isiklike eelarvamuste või rivaalitsevate sõjaväebürokraatiate taotluste huvides. Valides välja ühe tasandi, mis juhtumiga kõige paremini haakub - kas siis taktikalise või poliitilise, operatiiv- või strateegilise -, võib veenvalt esitada kui tahes suure hulga väiteid ning jõuda mis tahes "õppetundideni" sageli selleks, et õigustada palju varem tehtud sõjalisi valikuid või tõestada ühe väeliigi, relvaliigi või relva eeliseid. Sellesse metodoloogilisse sohu ekslema minnes aitab vaid see, kui kindlalt hoiduda igast katsest mis tahes sõjast mingit õppust võtta, kuni seda sõda pole kõikidel tasanditel ja kõikides mõõtmetes piisavalt mõistetud - ülesanne, mis tavaliselt lahendatakse alles umbes kahe põlvkonna möödudes, kui kõik peategelased on ohutult hauas, viimased saladused on avalikuks tulnud ja kõik kired jahtunud.“ (Luttwak 2006, 220)

Kasutatud:


Luttwak, E. (2006) Strateegia. Sõja ja rahu loogika. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

Savisaar, E., Jõgiaas, A. (1992) Intervjueerija Saarna, A., Helisalvestis (Raadiosaade „Piirist piirini“), Tallinn, Vikerraadio 07.05.1992

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar